headhome_03 headhome_05 headhome_07

Мінеральний азот в ґрунті і його доступність сільськогосподарським культурамза технологією внесення рідкого аміаку як висококонцентрованого азотного добрива.

Керівник досліджень: Долга Т.М. начальник відділу продаж ПП «Павлоградська Зернова Компанія», м. Павлоград
Науковий консультант:
Дмитрієнко Г.В. канд. с. г. н., директор ТОВ «Агрохімічна лабораторія», м. Мелітополь
Мета досліджень
– визначити оптимальні терміни та способи внесення безводного аміаку як висококонцентрованого азотного добрива  на ґрунтах різного гранулометричного складу в різних ґрунтово-кліматичних зонах України під основні сільськогосподарські культури. Для досягнення поставленої мети передбачалося вирішити такі завдання:

Визначити кількість вмісту азоту нітратів (N-NO3-) і амонійного азоту (N-NH4+) на початку вегетаційного сезону у верхньому кореневмісному шарі ґрунту за умов:

 • осіннього внесення рідкого аміаку;
 • внесення навесні.

Дослідити вміст мінеральних форм азоту пошарово у зоні локального внесення (в ряду) і пошарово на рівній відстані між робочими органами на культиваторі-інжекторі (в міжрядді) у динаміці протягом перших десяти днів після аплікації.

Об’єкти та методи досліджень

Рідкий аміак як висококонцентроване азотне добриво вносили восени на глибину 15-18 см у господарствах:

 1. ТОВ  «Агрофірма «Корсунь» Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н., с. Стеблів.

Норма внесення 200 кг/га добрива (або 165 кг/га діючої речовини азоту (д.р.N).

 1. ТОВ «Регул» Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н., с. Сергіївка.

Норма внесення 60 кг/га фізичної ваги (або 49 кг д. р.N).

Навесні рідкий аміак вносили у господарствах:

 1. ТОВ «Степове», Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н., с. Поперечне. Норма внесення 70 кг/га фізичної ваги (або 57 кг/га д. р. N). Глибина внесення 15-18 см.
 2. ТОВ АФ «Злагода», Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с. Шендерівка. Норма внесення 60 кг/га фізичної ваги (або 49 кг д. р.N). Глибина внесення 15-18 см.
 3. ТОВ «Агродніпроцентр», Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н., с.Тарасовошевченківка. Норма внесення 90 кг/га фізичної ваги (або 74 кг д.р. N). Глибина внесення 12 см.

На полі ТОВ «Агродніпроцентр" після рекогносцирувального обстеження на вміст мінерального азоту було обрано типову ділянку, на якій після внесення безводного аміаку у зазначеному місці проводився відбір проб кожні два дні протягом 10 днів пошарово у рядку внесення та міжрядді на глибині 0-10 см, 10-20 см, 20-30 см.

Кожне з досліджених полів було умовно розділене на елементарні ділянки, з яких методом конверту відбиралися окремі зразки, які потім складалися у змішаний зразок ґрунту, що забезпечувало репрезентативність досліджень. Мінеральні форми азоту (N-NO3- і N-NH4+) визначалися у свіжих зразках ґрунту. Методика виконання вимірювань згідно з діючим стандартом ДСТУ 4729:2007. Якість ґрунту . Визначення нітратного і амонійного азоту в модифікації ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовського. Лабораторні аналітичні вимірювання проводилися ТОВ «Агрохімічна лабораторія» м. Мелітополь (свідоцтво про атестацію №МФ РГ 012/2009 від 30.04.2009 видане МФДП Запорізького НВЦСМС).

Результати дослідження  ТОВ «Агродніпроцентр».

Динаміка вмісту мінерального азоту у чорноземі по днях приведено в таблиці 1.

Табл. 1. Динаміка вмісту мінерального азоту у чорноземі звичайному важкосуглинковому, мг/кг абсолютно сухого ґрунту (ТОВ «Агродніпроцентр")

Глибина відбору, см

Період спостережень, діб після внесення добрива

2

4

6

8

10

ряд

0-10

110

30

125

82

64

10-20

28

21

49

41

40

20-30

17

24

14

29

22

Середнє 0-30

52

25

63

51

42

міжряддя

0-10

32

23

48

21

58

10-20

11

19

35

38

46

20-30

17

10

22

51

24

Середнє 0-30

20

17

35

37

43

ВИСНОВКИ

 1. Технологія внесення рідкого аміаку дозою 90 кг/га навесні у якості основного азотного добрива в умовах чорноземів звичайних при вологості ґрунту 60-70% НВ забезпечує формування у верхньому орному шарі ґрунту (0-30 см) фонду мінерального азоту у розмірі 170 кг азоту на гектар.
 2. У чорноземах звичайних після застосування рідкого аміаку завдяки властивої їм високій природній мікробіологічній активності, а саме інтенсивним процесам нітрифікації, відбувається швидке окислення аміачного азоту до солей азотної кислоти і, таким чином, у місці аплікації не відбувається накопичення аміачних форм азоту у токсичній для рослин кількості.
 3. При дотриманні технології локального інжекторного внесення рідкого аміаку на глибину 12 см у ґрунтах важкого гранулометричного складу складаються умови рівномірного розповсюдження добрива як джерела азотного живлення в орному шарі у напрямку росту коренів. Розташування мінерального азоту у кореневмісному шарі, а не на поверхні ґрунту, зумовлює його більшу доступність для рослин і зменшує імовірність втрат через випарування.
 4. За умов весіннього внесення рідкого аміаку дозою 60 кг/га розрахунковий фонд мінерального азоту для шару 0-60 см у чорнозему опідзоленому середньоглинистому складає 180 кг на га. Середній вміст азоту у верхньому 0-20 см шарі рівняє 23 мг/кг ґрунту і відповідає середньому рівню забезпеченості.
 5. На полях з неоднорідним ґрунтовим покровом рекомендується рекогносцирувальний облік врожайності для виявлення ділянок, що відрізняються за показниками родючості з подальшим диференційним внесенням добрив.

За умов осіннього внесення азотних добрив у чорноземних ґрунтах діагностика забезпеченості рослин азотом об’єктивно оцінюється  за запасами мінеральних форм цього елементу у метровому шарі ґрунту. З цього можна зробити висновок, що з осені немає потреби вносити рідкий аміак глибше 8-12 см, так як аміак опускається в нижній шар ґрунту.

Якщо Ви хочете отримати докладну інформацію про результати досліджень у господарствах, звертайтеся до нас.

Начальник відділу продаж ПП «Павлоградська Зернова Компанія»
Долга Тамара Миколаївна
Тел.факс (05632) 6-13-15, 6-34-81
Моб.тел. (050) 361-59-04

21.06.2010 р.

Мы социальных сетях

fbvkg

ЧП «Павлоградкая Зерновая Компания»
ул. Советская, 59а, г. Павлоград, Днепропетровская обл. 51400, Украина
тел. (05632) 6-13-15, 6-34-81 моб. (050) 361-91-12